แจ้งปิดการสมัคร/ยกเลิกบริการ K Mutual Fund Reports ผ่านช่องทางเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานดังกล่าว
บริษัทขอแนะนำให้คุณสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน K-My Funds หรือบริการ K-Cyber Invest เพื่อให้คุณได้รับบริการเสริม K Mutual Fund Reports โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือหรือยกเลิกบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 6733888 กด *9 กด 0 ในวันทำการ 8.30 น. – 17.00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกNotify of K Mutual Fund Reports service is temporarily closed

Kasikorn Asset Management has necessary to improve the service in order to increase more efficiency.
We are pleasure to offer K-My Funds mobile application or K-Cyber Invest web application to get K Mutual Fund Reports service subscribed automatically after K-My Funds or K-Cyber Invest registered .

If you want to update your mobile number, for more information please contact 02 6733888 press *9 press 0 on business days 8.30 - 17.00

Sorry for the inconvenience.