แจ้งปิดการสมัคร/ยกเลิกบริการ K Mutual Fund Reports ผ่านช่องทางเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานดังกล่าว
บริษัทขอแนะนำให้คุณสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน K-My Funds หรือบริการ K-Cyber Invest เพื่อให้คุณได้รับบริการเสริม K Mutual Fund Reports โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง e-mail หรือ ยกเลิกบริการ สามารถติดต่อกรอกแบบฟอร์ม "คำขอสมัคร/ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับบริการรับข้อมูลข่าวสารกองทุนรวมทางอิเล็กทรอนิกส์"
ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ

ขออภัยในความไม่สะดวกNotify of K Mutual Fund Reports service is temporarily closed

Kasikorn Asset Management has necessary to improve the service in order to increase more efficiency.
We are pleasure to offer K-My Funds mobile application or K-Cyber Invest web application to get K Mutual Fund Reports service subscribed automatically after K-My Funds or K-Cyber Invest registered .

If you want to update your email or cancel the service, you can fill the “Application/ Cancellation and Amendment form of the service for receiving mutual fund information via electronic”
at Kasikorn Bank on business days

Sorry for the inconvenience.