บริการ SMS แจ้งยืนยันการทำรายการ ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน พร้อม Update ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ จากกองทุนรวมกสิกรไทย ให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญในทุกจังหวะการลงทุน