แจ้งปิดการสมัคร/ยกเลิกบริการ SMS Fund Alert ผ่านช่องทางเว็บไซต์ชั่วคราว

เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย มีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานดังกล่าว
บริษัทขอแนะนำให้คุณสมัครใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน K-My Funds เพื่อให้คุณได้รับบริการเสริม SMS Fund Alert โดยอัตโนมัติ

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือ หรือ ยกเลิกบริการ สามารถดำเนินการใน K-Cyber Invest ได้ โดยคลิกที่เมนู บริการรับข้อมูลข่าวสาร เลือก สมัคร/ยกเลิก SMS Alert
หรือ สามารถติดต่อกรอกแบบฟอร์ม "คำขอสมัคร/ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล สำหรับบริการรับข้อมูลข่าวสารกองทุนรวมทางอิเล็กทรอนิกส์" ได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ

ขออภัยในความไม่สะดวกNotify of SMS Fund Alert service is temporarily closed

Kasikorn Asset Management has necessary to improve the service in order to increase more efficiency.
We are pleasure to offer K-My Funds mobile application to get SMS Fund Alert service subscribed automatically after K-My Funds registered .
If you want to update your mobile number or cancel the service, please access to K-Cyber Invest then select “Information News Alert via SMS/E-Mail” menu and “Apply/Cancel SMS Alert”
or you can fill the “Application/ Cancellation and Amendment form of the service for receiving mutual fund information via electronic” at Kasikorn Bank on business days

Sorry for the inconvenience.